hjärnan

Individ i lagomsamhället. Nyfikenhet på sin egna kreativitet. Hjärnans innehåll utan janteismens smygande. Gränslandet. Att finnas utan en motivering. Görandets frihet.