studion

räv med bladkanin med väskakanin mustachliten kanin

Staden kryper allt närmare. Förvirring uppstår. Ängslan, rädsla, anpassning.