sommarflirt eller bara något i ögat, det vet man inte